Īsumā

Eric and Signe Rahmqvist ideja 1953. gadā vienlaikus bija gan vienkārša, gan arī ģeniāla. Apmeklējot klientus un pārdodot viņiem produktus tieši viņu darbavietās, viņi izveidoja ciešas klientu attiecības un ieklausījās, kas cilvēkiem dažādās darbības jomās ir vajadzīgs. Šīs zināšanas tika ieguldītas jaunos ražojumos un to skaits laika gaitā pieauga. Sākot ar pirmo ražojumu, „mitrināšanas sūkli“, uzņēmums sāka augt. 1996. gadā Rahmqvist kā pirmais uzņēmums saņēma ISO sertifikātu gan vides, gan arī kvalitātes jomā. Rūpes par vidi, klientiem un vienam par otru ir bijušas virzošais spēks visu gadu gaitā. Šodien firmu Rahmqvist Grupp ar tās deviņām preču zīmēm vada jau trešās paaudzes Rahmqvist. 


Rahmqvist produkter